ผู้ให้การสนับสนุน

ผู้ให้การสนับสนุน 

  • บริษัท ซันไชน์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์ผลไม้อบกรอบและผลไม้แช่แข็ง ตรา  Fruit King
  • บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)
  • การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  • บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตน้ำประปาภาคเอกชนรายใหญ่ที่สุดของประเทศ ในพื้นที่สมุทรสาคร - นครปฐม และปทุมธานี - รังสิต"