ผู้ให้การสนับสนุน

  • บริษัท ซันไชน์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์ผลไม้อบกรอบและผลไม้แช่แข็ง ตรา  Fruit King
  • บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)
  • การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  • สนามกบินทร์บุรี สปอร์ท คลับ