Caddy One Day Tour

เป็นการจัดการแข่งขันแคดดี้ โดยมีเงินรางวัลให้ ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย  ทางบริษัทได้วางแผนจะจัดให้มีการแข่งขัน 2 เดือนครั้ัง และในครั้งที่ 5 จะเป็นการแข่งชิงเงินรางวัล 200,000 บาท

ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันครั้งที่ 5 นี้จะต้องเป็นผู้ที่เคยเข้าแข่งขัน ในรายการนี้ไม่ต่ำกว่า 2 ครั้ง